Ubezpieczenia dla firm

+48 506 111 828

Oferty dla firm

Przedstawiam szczegółową ofertę PZU ubezpieczeń dla firm. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.


Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest dla klientów korporacyjnych, chcących zagwarantować swoim pracownikom specjalistyczną opiekę medyczną w cenionych placówkach medycznych. Ubezpieczeniem może być objęty zespół, który liczy już od 3 ubezpieczonych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 64 roku życia. Ponadto jest możliwość objęcia ochroną współubezpieczonego (małżonka, partnera życiowego, dorosłego dziecka).

Korzyści:

Zawarcie ubezpieczenia Grupowa Opieka Medyczna niesie za sobą korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Korzyści dla pracodawcy:

Korzyści dla pracownika:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Zakres usług jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. Opieka Medyczna to pewność zaczerpnięcia informacji od lekarzy: rodzinnego, internisty, pediatry w maksymalnie 2 dni robocze oraz lekarzy 16 innych specjalizacji (ginekologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka, kardiologia, pulmonologia, dermatologia, otolaryngologia, neurologia, urologia, reumatologia, alergologia, gastrologia, diabetologia, nefrologia i endokrynologia) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest nieograniczony, bez obowiązku posiadania skierowania od lekarza POZ. Ponadto w ramach wybranego zakresu, ubezpieczeni mają szansę wykonania od kilkudziesięciu do ponad 200 podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim terminie. Pracownicy objęci grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym Opieka Medyczna nie muszą tracić czasu w kolejkach, umawiają się telefonicznie na dogodne terminy wizyt, mają poczucie bezpieczeństwa, zagwarantowane kompleksowym zakresem świadczeń medycznych, a w nagłych sytuacjach mogą skorzystać z wizyt domowych.


Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone dla grupy pracowników. Minimalna liczba pracowników potrzebna do zawarcia umowy ubezpieczenia to 3 osoby związane formalnie z zakładem pracy (ubezpieczającym). Do ubezpieczenia mogą wstąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Korzyści:

Ubezpieczenie ustanawiane jest na okres jednego roku z automatycznym przedłużeniem na następny rok za akceptacją pracodawcy i ubezpieczonego. Ubezpieczenie pełni rolę ochronną (bez uwzględnienia możliwości gromadzenia kapitału). Ubezpieczenie dotyczy szerokiego zakresu wiekowego.

Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcie ubezpieczeń dodatkowych:

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. (np. w Śląsko – Małopolskim Stowarzyszeniu Ubezpieczonych, które jest alternatywą dla indywidualnych poszukiwań ochrony ubezpieczeniowej). Wielkość składki zależy od wielkości sumy ubezpieczenia. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku) i na życzenie ubezpieczającego, może obejmować tylko ten rodzaj ryzyka. Zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale i jego najbliższych.

Wróć do góry